Från idé till färdig installation

Från idé till färdig installation

1. Planering och Utvärdering

Innan installationen påbörjas gör vi en utvärdering av ert tak. Här använder vi satellitbilder och skapar en 3D bild av ert tak där solinstrålningen mäts och kan med hjälp av att använda takets lutning och väderstreck skapa en bild av hur mycket energi solpaneler kan producera på ert tak.

2. Projektering och offert

Vi gör ett platsbesök där vi tittar närmare på takets mått och skick. Vi lyssnar på era önskemål och sammanställer en offert grundad på projekteringen.

3. Installation av solpaneler

När offerten är godkänd planerar vi ett datum för montaget. Vid installation start så börjar vårt erfarna montageteam med att säkra montageplatsen, med erforderliga säkerhetsanordningar för undvikande av olyckor. Därefter utförs montaget enligt gällande föreskrifter och regler.

4. Anslutning och testning

Vi kommer till din fastighet och gör den elektriska installationen och kopplar anläggningen till fastighetens elnät. Vår elektriker berättar hur du startar anläggningen och kopplar den till din router. Vi testar noggrant allt för att vara säkra på att det fungerar rätt. Sedan meddelar vi elnätsbolaget att allt är klart.

5. Aktivering och uppföljning

Vanligtvis skickar elnätsbolaget en elektriker till din fastighet inom en till två veckor. De installerar en ny elmätare som klarar att mäta den el som du skickar ut och säljer på elnätet. De kollar också om anslutningen är rätt gjord och om alla skyltar sitter på rätt ställe. Sedan ger de klartecken. Du kan slå på strömbrytarna för din anläggning och börja producera elektricitet till ditt eget hus och sälja överskottet ut på elnätet.

Anläggningen behöver vanligtvis inte mycket underhåll. Solcella följer sedan upp för att säkerställa att allt fungerar och att du är nöjd med din installation.

Handshake, engineering and team working on solar panels for inspection, maintenance or installation