Våra produkter

Solcella har möjlighet att använda sig av ett brett sortiment av produkter. Av erfarenhet vet vi att många kunder söker solpaneler som både har kvalitet och kommer att hålla länge. Vi arbetar främst med glas/glas paneler av den anledningen. Glas/Glas-paneler har två sidor av härdat glas som omsluter kiselsolcellerna, vilket ger bättre hållfasthet och mindre effektnedgång över tid. Detta ska jämföras med glas/platsfoliepaneler som många leverantörer idag arbetar med som har en lägre hållbarhet och med större risk för påverkan av yttre faktorer över tid.

Vi erbjuder flera olika märken och typer av växelriktare. Samtidigt vet vi att många kunder söker kvalitet och prisvärdhet i valet av sina produkter. Ofta väljer vi därför att installera Fox ESS-växelriktare som är kända för sin tillförlitlighet och långa livslängd.

Vi erbjuder solcellslösningar, med eller utan batterier. Vi kan även erbjuda laddstationer för bilen.

Vi arbetar med stödtjänsten Checkwatt. Stödtjänster är något som hjälper till att stabilisera elnätet. Batteriet hyrs då ut genom Checkwatt till Svenska kraftnät. De har historiskt sett betalt väldigt bra för detta och är något som gett större avkastning än att använda batteriet för att öka konsumtionen av egenproducerad el.

Vi kan också hjälpa med jordning av anläggningen. Jordning används för att en solcellsanläggning ska fungera vid elavbrott. Med hjälp av jordningen går solcellsanläggningen och batteriet in i ö-drift eller off grid som det kallas när ett strömavbrott sker. Då kan du så länge solen skiner eller om du har energi på batteriet att använda dig av, fortsätta använda elektricitet i huset trots att dina grannar är strömlösa.

Vi har möjlighet att montera solpaneler på både tak och mark.

Vi hjälper dig med att designa en solcellsanläggning för dina förutsättningar och önskemål. Våra montörer är utbildade takläggare och vi har därför möjlighet att hjälpa våra kunder med tvätt eller byte av tak om sådana behov finns.